ศูนย์ประชาบดี โทร 1300

ค้ามนุษย์

พบเห็นปัญหาเด็กถูกทารุณกรรม หรือทุกปัญหาสังคม แจ้งเหตุสายด่วน 1300 ศูนย์ประชาบดี

พบการค้ามนุษย์แจ้ง สายด่วน 1300

Related posts

One Thought to “ศูนย์ประชาบดี โทร 1300”

  1. auttkiat@facebook.com

    ผมว่าคนที่แกล้งโทร 191 เล่น เวลาโทรมา 191 ให้เจ้าหน้าที่ดูเบอร์โทรศัพย์ไว้ถ้าโทรมาแกล้งให้ระงับเบอร์นั้นไปเลยครับ

Leave a Comment