สายด่วนประกันสังคม โทร 1506

สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506

สายด่วนประกันสังคม 1506 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม รับร้องเรียนปัญหารักษาพยาบาล

กระทรวงแรงงาน สายด่วน 1506 ประสานความช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง

สำหรับกรณีผู้ประกันตนที่ได้รับบริการต่ำกว่ามาตรฐานจากโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมนั้น ขอให้ผู้ประกันตนแจ้งรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ เช่น ชื่อ – นามสกุล วันเวลาที่เข้ารับการรักษา พร้อมทั้งรายละเอียดของแพทย์ผู้รักษามาที่สำนักงานประกันสังคมโดยตรง และสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแจ้งผ่านทางเจ้าหน้าที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Related posts

2 Thoughts to “สายด่วนประกันสังคม โทร 1506”

  1. สุนิษา สิติสีโร

    ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

  2. ศศิริ์นันท์ ชัยชาติสถิตพงศ์

    เข้าใจค่ะ ว่าประกันสังคมมีกฎระเบียบ แต่การรายงานตัวล่าช้าเกินกว่ากำหนด ไม่ควรตัดสิทธิ์ผู้ประกันตนเลยนะคะ เอาเปรียบปชชไปไหม คนตกงานก็ลำบากมากพอแล้ว
    ถ้าเดือนไหนรายงานตัวล่าช้าก็จ่ายช้าเดือนถัดไปก็ได้ไม่ใช่ตัดสิทธ์กันเลย อยากให้ช่วยพิจารณากฎระเบียบที่เป็นธรรมกว่านี้ด้วยค่ะ แล้วเงินที่ตัดสิทธิ์เราไป เอาไปไหนคะ รบกวนผู้ใหญ่พิจารณาเรื่องนี้ให้ด้วยค่ะ

Leave a Comment