สายด่วน ธนาคารกรุงไทย โทร 1551

KTB Call Center โทร 1551

อาคาร 1

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2255-2222
โทรสาร: 0-2255-9391-3

อาคาร 2

เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2208-7000, 8000
โทรสาร: 0-2255-9391-345

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551
(ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือโทร.+(66) 2501-4499 จากต่างประเทศ
บัตรฟลีทการ์ด โทรสาร : 0-2501-4477
Outbound Telesale แสดงหมายเลขโทรออกหาลูกค้า : 0-2501-4555

ทีมกำกับธุรกิจเครือข่าย
(งานรับเรื่องร้องเรียน)
ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวลำโพง กทม. 10331

สำนักงานใหญ่ ทีมกำกับธุรกิจเครือข่าย
(งานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า)
เวลาทำการ โทร. 0-2208-8989
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

Related posts

Leave a Comment