สายด่วน ศูนย์เอราวัณ โทร 1646

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ โทรเรียกศูนย์เอราวัณ 1646

Bangkok Emergency Medical Service

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 1646
โทรสาร 0-2223-9684 , 0-2622-9265

Related posts

Leave a Comment