สายด่วน ศูนย์เอราวัณ โทร 1646

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ โทรเรียกศูนย์เอราวัณ 1646 Bangkok Emergency Medical Service ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง ดูต่อ […]

Read More