สายด่วนคนพิการ โทร 1479

สายด่วนคนพิการ คนพิการที่ต้องการทำงาน ในหน่วยงานของรัฐ สมัครงาน สอบถามเรื่อง สิทธิคนพิการ โทร 1479 ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวข้องกับคนพิการ ได้งาน เข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ดูต่อ […]

Read More