แจ้งเหตุไฟไหม้ ดับเพลิง โทร 199

เหตด่วน เหตุร้าย ประสบเหตุไฟไหม้ แจ้งดับเพลิง สายด่วนโทร 199  

Read More

สายด่วน ศูนย์เอราวัณ โทร 1646

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ โทรเรียกศูนย์เอราวัณ 1646 Bangkok Emergency Medical Service ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง ดูต่อ […]

Read More

สายด่วนประกันสังคม โทร 1506

สายด่วนประกันสังคม 1506 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม รับร้องเรียนปัญหารักษาพยาบาล กระทรวงแรงงาน สายด่วน 1506 ประสานความช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง สำหรับกรณีผู้ประกันตนที่ได้รับบริการต่ำกว่ามาตรฐานจากโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมนั้น ดูต่อ […]

Read More

สายด่วน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร 1129

มีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า ปรึกษาได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นของท่าน หรือ สายด่วน โทร 1129 โทร 1129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งไฟฟ้าดับ, ไฟฟ้าขัดข้อง, ขอใช้ไฟฟ้า, ร้องเรียน, สอบถามข้อมูล ดูต่อ […]

Read More

สายด่วน บขส. โทร 1490

สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริการ บขส. แนะนำหรือร้องเรียนบริการ โทรศัพท์ 1490 เรียก บขส. Call Center 1490 เรียก บขส. ได้ตลอด 24 ชม. สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่ Call center 1490 เรียก บขส. นอกจากนี้ บขส.ยังมีบริการ ดูต่อ […]

Read More

สายด่วนเลิกบุหรี่ โทร 1600

เลิกบุหรี่โทร 1600 โทรฟรีทุกเครือข่าย เป็นการบริการ ให้คำปรึกษาฟรี เพื่อการเลิกบุหรี่ แก่ประชาชนทั่วไป เปิดบริการระหว่าง 07.30 – 20.00 น. ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ นอกเวลา หรือวันหยุด กรุณาฝากข้อความและเบอร์โทรกลับ ช่องทางการบริการ ดูต่อ […]

Read More

สายด่วนเลิกเหล้า โทร 1413

ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา สำหรับ ผู้ต้องการเลิกเหล้า แต่ไม่สามารถเลิกเองได้ และไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถโทรปรึกษา ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ที่สายด่วน 1413 ดูต่อ […]

Read More