แจ้งเหตุไฟไหม้ ดับเพลิง โทร 199

เหตด่วน เหตุร้าย ประสบเหตุไฟไหม้ แจ้งดับเพลิง สายด่วนโทร 199  

Read More

สายด่วน ศูนย์เอราวัณ โทร 1646

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ โทรเรียกศูนย์เอราวัณ 1646 Bangkok Emergency Medical Service ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง ดูต่อ […]

Read More