สายด่วนประกันสังคม โทร 1506

สายด่วนประกันสังคม 1506 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม รับร้องเรียนปัญหารักษาพยาบาล กระทรวงแรงงาน สายด่วน 1506 ประสานความช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง สำหรับกรณีผู้ประกันตนที่ได้รับบริการต่ำกว่ามาตรฐานจากโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมนั้น ดูต่อ […]

Read More

สายด่วน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร 1129

มีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า ปรึกษาได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นของท่าน หรือ สายด่วน โทร 1129 โทร 1129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งไฟฟ้าดับ, ไฟฟ้าขัดข้อง, ขอใช้ไฟฟ้า, ร้องเรียน, สอบถามข้อมูล ดูต่อ […]

Read More

สายด่วน บขส. โทร 1490

สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริการ บขส. แนะนำหรือร้องเรียนบริการ โทรศัพท์ 1490 เรียก บขส. Call Center 1490 เรียก บขส. ได้ตลอด 24 ชม. สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่ Call center 1490 เรียก บขส. นอกจากนี้ บขส.ยังมีบริการ ดูต่อ […]

Read More