สายด่วนเลิกบุหรี่ โทร 1600

เลิกบุหรี่โทร 1600 โทรฟรีทุกเครือข่าย เป็นการบริการ ให้คำปรึกษาฟรี เพื่อการเลิกบุหรี่ แก่ประชาชนทั่วไป เปิดบริการระหว่าง 07.30 – 20.00 น. ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ นอกเวลา หรือวันหยุด กรุณาฝากข้อความและเบอร์โทรกลับ ช่องทางการบริการ ดูต่อ […]

Read More

สายด่วนเลิกเหล้า โทร 1413

ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา สำหรับ ผู้ต้องการเลิกเหล้า แต่ไม่สามารถเลิกเองได้ และไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถโทรปรึกษา ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ที่สายด่วน 1413 ดูต่อ […]

Read More

สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586

กรมทางหลวง เปิดช่องทางการสื่อสารกับภาคประชาชนเพื่อทราบข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ล่าสุดร่วมมือค่ายมือถือโทรเข้าสายด่วน1586 ฟรี ทุกเครือข่าย Department of Highways. Call Center 1586  

Read More

สายด่วนคนพิการ โทร 1479

สายด่วนคนพิการ คนพิการที่ต้องการทำงาน ในหน่วยงานของรัฐ สมัครงาน สอบถามเรื่อง สิทธิคนพิการ โทร 1479 ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวข้องกับคนพิการ ได้งาน เข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ดูต่อ […]

Read More

สายด่วนปรึกษาปัญหาท้องโดยไม่พร้อม โทร 1323

ปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม ท้องโดยไม่ได้ตั้งใจ ปรึกษาปัญหาเรื่องท้อง สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร 1323 หรือติดต่อ ศูนย์พึ่งได้ ประจำจังหวัดของคุณ  

Read More

เหตุด่วน เหตุร้าย โทรแจ้ง 191

เหตุด่วน เหตุร้าย โทรแจ้ง 191 แจ้งเบาะแสอาชญากรรม ยาเสพติด ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

Read More

สายด่วนรถหาย โทร 1192

ถ้ารถหาย แจ้งสายด่วน 1192 จะมี SMS แจ้งไปยังจุดสกัดทั่วประเทศภายใน 2 นาที ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

Read More